กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

คำสั่งโรงเรียน

วันที่ 01 พ.ย. 2557
* คำสั่งการประชุมโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลฯ                  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิ๊ก


*คำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่1 /2556 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิ๊ก


*ตารางสอบ   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิ๊ก