โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม.36 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

วันที่ 25 พ.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 727
ด้วยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

1. วิชาเอกสังคมศึกษา   จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ณ ห้องบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น.- 16. 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ด้วยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา1. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ณ ห้องบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น.- 16.