วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ นักเรียน/นักศึกษา ปวช.3และปวส.2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 09 ก.พ. 2556
ผู้เข้าชม : 580

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ นักเรียน/นักศึกษา ปวช.3และปวส.2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่

UploadImageข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ นักเรียน/นักศึกษา ปวช.3และปวส.2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่