วันที่10สิงหาคม2561นักเรียนชั้นป.4-ป.5 ทัศนะศึกษาดูงานงานเกษตรภาตใต้ครั้งที่26

วันที่ 10 ส.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 33
วันที่10สิงหาคม2561นักเรียนชั้นป.4-ป.5 ทัศนะศึกษาดูงานงานเกษตรภาตใต้ครั้งที่26
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านพะปูเงาะได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อควาเรี่ยม เมจิกอายภาพถ่ายสามมิติ ชมการแสดงมายากล และช๊อปปิ้ง ณ บิ๊กซีหาดใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนอกห้องเรียน ผู้เรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง ช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่พบเห็นเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วย
วันที่10สิงหาคม2561นักเรียนชั้นป.4-ป.5 ทัศนะศึกษาดูงานงานเกษตรภาตใต้ครั้งที่26
ประชาสัมพันธ์
Feature
Link การศึกษา