โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา
ในวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์ความเป็นไทย ...
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
  • ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 1
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 56