โรงเรียนบ้านโนนตะแบก

กิจกรรม

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ได้ดำเนินการ ตรวจนับจำนวนนักเรียนในห้องเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในสถานศึกษา ...