โรงเรียนบ้านหนองเต่า , Nongtao School , 学校 家 沼泽龟。

ประกาศผลสอบโอเน็ตย้อนหลัง

วันที่ 22 มิ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 22893
 

สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล

 
ปีการศึกษา   *
ระดับชั้น  
*
เลขประจำตัวประชาชน   *
   
 
* 
 
   
 
 
 
 
วิธีแก้ปัญหากรณีไม่สามารถดูผลคะแนนได้
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สทศ. โทร 02-217-3800
ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น.
E-mail:webmaster@niets.or.th
© Copyright www.niets.or.th   

 

                
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ เข้าระบบ O-NET ประกาศผล O-NET รายโรงเรียน ประกาศผล O-NET รายบุคคล เข้าสู่ระบบนำส่งสถิติผู้เข้าสอบ สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล ปีการศึกษา กรุณาเลือกปีการศึกษา 2555 2554 2553 2552 2551 * ระดับชั้น กรุณาเลือกระดับชั้น-- ป.6 ม.3 ม.6 เทียบเท่า ม.6 ป.6 รอบพิเศษ ม.3 รอบพิเศษ ม.6 รอบพิเศษ เทียบเท่า ม.6 รอบพิเศษ เทียบเท่า ม.3 เทียบเท่า ป.6 * เลขประจำตัวประชาชน * * วิธีแก้ปัญหากรณีไม่สามารถดูผลคะแนนได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สทศ. โทร 02-217-3800 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น. E-mail:webmaster@niets.or.th © Copyright www.niets.or.th
ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคลที่ระลึก ครบรอบ ๑ ทศวรรษ สพฐ. ดูรายละเอียด การสั่งจอง และการจัดสร้าง พิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์ (จำลอง) และพระกริ่งชินสีห์ ที่ระลึกหนึ่งทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เว็บไซต์ สำนักอำนวยการ สพฐ. ตามลิงค์นี้ http://genad.obec.go.th/และเว็บไซต์ศูนย์สาระนิเทศขั้นพื้นฐาน สอ.สพฐ.ตามลิงค์นี้ http://fkk12.wordpress.com/ สถานที่สั่งจอง1.สำนักงานเขตพื้นทีึ่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต3.สำนักอำนวยการ สพฐ. กทม.โทร 02 281 5288 , 02 288 58741,081 375 9234โทรสาร 02 281 6320 , 02281 5288 สำหรับแผ่นพับที่ตัวอักษรอ่านยากให้เข้าไปดูที่ลิงค์นี้สามารถ ซูมเข้าไปดูได้http://genad.obec.go.th/data/jidjard/p1%281%29.jpg และที่นี่ http://genad.obec.go.th/data/jidjard/p5%281%29.jpg