โรงเรียนเทศบาลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร

ขอขอบคุณMcDonald's ที่มาร่วมกิจกรรมให้กับนักเรียน

วันที่ 13 ก.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 29
รูปภาพเพิ่มเติมข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี จึงได้จัดโครงการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก และชุมชนเกี่ยวกับโทษภัยร้ายของยาเสพติด รวมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี นำโดยท่านผู้อำนวยการ วิโรจน์ สุรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร(เช้า) ณ วัดบางปิ้ง ภาพกิจกรรมhttp://www.schoolweb.in.th/nms/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20131205104940pGUUtIE
ด้วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี ได้ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาครเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2556ณ ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษาสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี ได้รางวัลดังนี้1. รางวัลชนะเลิศ วิ่งระยะ 60 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชาย2. รางวัลชนะเลิศ วิ่งระยะ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ชายจากผลงานของ ด.ช.ธนพจน์ ศรีสุกดี ฝึกสอนโดย คุณครูสุรัตน์ หนูพวง และคุณครูทวี หลำเพิกสืบ ภายใต้การสนับสนุนของ ท่านผู้อำนวยการวิโรจน์ สุรสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดี