โรงเรียนเทศบาลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร

ขอขอบคุณMcDonald's ที่มาร่วมกิจกรรมให้กับนักเรียน

วันที่ 13 ก.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 53
รูปภาพเพิ่มเติมข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่