โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี

อบรมการดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 23 มิ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 25
อบรมการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี นำโดยท่านผู้อำนวยการ วิโรจน์ สุรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพร(เช้า) ณ วัดบางปิ้ง ภาพกิจกรรมhttp://www.schoolweb.in.th/nms/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20131205104940pGUUtIE
เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี จึงได้จัดโครงการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก และชุมชนเกี่ยวกับโทษภัยร้ายของยาเสพติด รวมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วันที่ 26 ธันวาคม 2556ณ ร้านอาหาร ครัวสาละ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการทำงาน แก่คณะครูและบุคลากรทุกท่านภาพกิจกรรมตามลิงค์http://www.schoolweb.in.th/nms/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=2013122722073251D1hIe