ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าคันโท
ค้นหา
ข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ...

CONNECT WITH US