ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดหลุมแก้ว
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว นางสาวณัฐชยารัตน์ ชูมีวศิน เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน ...

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว นางสาวณัฐชยารัตน์ ชูมีวศิน เข้าร่วมการประชุมผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุม...

ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 นางสาวณัฐชยารัตน์ ชูมีวศิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว ...