ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะยาว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 09 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 19
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กศน.อำเภอเกาะยาว จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ กว่า 150 คน โดนท่านผู้อำนวยการ   จิตราภรณ์  แก้ววิสัย รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะยาว กล่าวให้โอวาทและกล่าวรายงายการจัดโครงการ แก่ นายบัญญัติ ปะนะรัตน์ ปลัดอาวุโส อำเภอเกาะยาว ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการ และกล่าวให้พรแก่นักศึกษา 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะยาว เริ่มปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ภายใต้ภาระกิจ "เคาะประตู รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น" เพื่อเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ช่วงอายุ 13-18 ปี ของอำเภอเกาะยาว จำนวน 394 คน เพื่อหาสาเหตุและความต้องการ เพื่อนำพวกเค้ากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยจัดหาที่เรียนให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) อาชีพ (อาชีวะศึกษา) และทักษะชีวิต ฯลฯ (กศน.) เพื่อให้คงสภาพในระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน ต่อไป
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะยาวร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในภาคเช้าและภาคค่ำ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Big Cleaning day บริเวณถนนริมทะเลด้านหน้าเทศบาลตำบลเกาะยาว-บ้านอันเป้า
11-10-61:สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนเพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดพังงา กว่า 7พันคน..