ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะยาว

กศน.รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนใหม่

วันที่ 12 ต.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 37
กศน.อำเภอเกาะยาว รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีการเรียนแบบพบกลุ่ม แบบทางไกล และแบบเทียบระดับการศึกษา โดยรับสมัครที่ กศน.อำเภอเกาะยาว และ กศน.ตำบลทุกตำบล ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กศน.อำเภอเกาะยาว รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีการเรียนแบบพบกลุ่ม แบบทางไกล และแบบเทียบระดับการศึกษา โดยรับสมัครที่ กศน.อำเภอเกาะยาว และ กศน.ตำบลทุกตำบล ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561
กศน.อำเภอเกาะยาว ขอความร่วมมือผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ในการเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา อายุ 3-18ปี ซึ่งมีจำนวน 394 คน ใน 3 ตำบลของอำเภอเกาะยาว เพื่อนำเด็กกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน อาชีวะศึกษา และ กศน.
กศน.อำเภอเกาะยาว ขอเชิญบุคลากรและประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องวัน จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " Big Cleaning Day เวลา 10.00 น. ณ ถนนบ้านท่าค่าย- บ้านอันเป้า หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะยาวน้อย โดยมีพิธีเปิดบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว การแต่งกาย ใช้เครื่องแบบจิตอาสา (หมวกและผ้าพันคอ เสื้อสีเหลือง)