ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะยาว

กศน.รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนใหม่

วันที่ 12 ต.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 6
กศน.อำเภอเกาะยาว รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีการเรียนแบบพบกลุ่ม แบบทางไกล และแบบเทียบระดับการศึกษา โดยรับสมัครที่ กศน.อำเภอเกาะยาว และ กศน.ตำบลทุกตำบล ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กศน.อำเภอเกาะยาว รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีการเรียนแบบพบกลุ่ม แบบทางไกล และแบบเทียบระดับการศึกษา โดยรับสมัครที่ กศน.อำเภอเกาะยาว และ กศน.ตำบลทุกตำบล ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561