โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม

Maungmitwittayakom school

เก็บตกวันนี้ กิจกรรมเขียนตามคำบอก-แข่งขันคัดลายมือ ม.ต้นและม.ปลาย และ ภาพซ้อมรำ

วันที่ 10 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 33

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ภาพมอบของที่ระลึก ท่านรองผู้อำนวยการ จิระพงษ์ ครงครบ ในกรณีที่ท่าน ย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการที่ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ภาพมอบทุนการศึกษา เรียนดี ยากจน คุณตาสมพงษ์ วัน พุธ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ค.2561
ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 30 พฤษภาคม 2561