บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สัมมนาปัจฉิมนิเทศน์และสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2560

วันที่ 06 พ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 100
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสยาม

จัดการสัมมนาปัจฉิมนิเทศน์และสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2560

ณ เดอะพาราไดซ์ รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน

 
และร่วมทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดสมุทธาราม หาดเจ้าสำราญ


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 095-6963655, 081-6195900 อีเมล์ : poonpoon99@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th