บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

กิจกรรมสัมนาวิชาการที่ผ่านมา

วันที่ 16 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 153
ตัวอย่างกิจกรรมของนักศึกษาปริญญาโทที่ผ่านมา
นี่เป็นเพียงส่วนนึง ของงานสัมมนา งานกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา การจัดการงานวิศวกรรมข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 095-6963655, 081-6195900 อีเมล์ : poonpoon99@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th