บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทใหม่ สมัครง่าย

วันที่ 16 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 206


 

บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

สาขาวิชา  การจัดการงานวิศวกรรม

M.Eng. (Engineering Management)


 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

สมัครเรียนได้ตลอด

คลิกเลย!!!!

 

เรียนวันอาทิตย์ใช้เวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน

เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ใช้เวลาเรียน 1 ปี

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา การจัดการงานวิศวกรรม M.Eng. (Engineering Management) ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน สมัครเรียนได้ตลอด คลิกเลย!!!! เรียนวันอาทิตย์ใช้เวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ใช้เวลาเรียน 1 ปี

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 095-6963655, 081-6195900 อีเมล์ : poonpoon99@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th