บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

มาเป็นนักศึกษาปริญญาโท MENG กันเถอะ

วันที่ 13 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 308


 

บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

สาขาวิชา  การจัดการงานวิศวกรรม

M.Eng. (Engineering Management)


 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

สมัครเรียนได้ตลอด

คลิกเลย!!!!

 

เรียนวันอาทิตย์ใช้เวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน

เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ใช้เวลาเรียน 1 ปี

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างกิจกรรมของนักศึกษาปริญญาโทที่ผ่านมานี่เป็นเพียงส่วนนึง ของงานสัมมนา งานกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา การจัดการงานวิศวกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา การจัดการงานวิศวกรรม M.Eng. (Engineering Management) ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน สมัครเรียนได้ตลอด คลิกเลย!!!! เรียนวันอาทิตย์ใช้เวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ใช้เวลาเรียน 1 ปี
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดการสัมมนาปัจฉิมนิเทศน์และสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2560 ณ เดอะพาราไดซ์ รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และร่วมทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดสมุทธาราม หาดเจ้าสำราญ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 095-6963655, 081-6195900 อีเมล์ : poonpoon99@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th