บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แผนการศึกษา

วันที่ 23 ก.พ. 2562

แผนการศึกษา

การศึกษาจัดการแบบระบบทวิภาค

                ภาคการศึกษาปกติ  สองภาคการศึกษา

                ภาคการศึกษาฤดูร้อน  หนึ่งภาคการศึกษา

(สามารถสมัครและเริ่มเข้าศึกษาได้  ทุกรายวิชาที่เริ่มเรียน)


ระยะเวลาศึกษา

                สำหรับผู้ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์  4  ภาคการศึกษา

ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี 6 เดือน

                สำหรับผู้ศึกษาทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์  3 ภาคการศึกษา

ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 095-6963655, 081-6195900 อีเมล์ : poonpoon99@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th