บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์

แผนการศึกษา

วันที่ 23 ก.ย. 2560

แผนการศึกษา

การศึกษาจัดการแบบระบบทวิภาค

                ภาคการศึกษาปกติ  สองภาคการศึกษา

                ภาคการศึกษาฤดูร้อน  หนึ่งภาคการศึกษา

(สามารถสมัครและเริ่มเข้าศึกษาได้  ทุกรายวิชาที่เริ่มเรียน)


ระยะเวลาศึกษา

                สำหรับผู้ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์  4  ภาคการศึกษา

ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี 6 เดือน

                สำหรับผู้ศึกษาทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์  3 ภาคการศึกษา

ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ที่อยู่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 095-6963655, 081-6915900 อีเมล์ : meng1@siam.edu

Engine by SchoolWeb.in.th