โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี

Holy Redeemer UdonThani School
อธิการบ้านเณรสันติราชา ประธานพิธีหลังพิธีฯ รับชมการแสดงจากน้องๆ นักเรียน ตามด้วยการแข่งขันแฮนด์บอลหญิงระหว่างทีมคณะครู ...