ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลตาก

การสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้นักเรียนชอบหนังสือ

วันที่ 04 ก.พ. 2557
ผู้เข้าชม : 1447

การสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้นักเรียนชอบหนังสือ

                       บรรยากาศในห้องเรียนของชั้นประถม หากครูประจำชั้นชอบดนตรี เด็กๆก็จะชอบดนตรีตามไปด้วย หรือหากครูชอบศิลปะ เด็กๆก็จะชอบศิลปะไปด้วยเช่นกัน จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะทำให้เด็กๆ ในชั้นเรียนกลายเป็นนักอ่าน เพียงแค่ครูอ่านหนังสือให้เด็กฟังอยู่เสมอ และหากมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือเมื่อไร ก็นำมาเล่าให้เด็กฟัง พร้อมกับคอยใส่ใจและถามเด็กๆ ว่าช่วงนั้นกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ ในไม่ช้าห้องเรียนก็จะมีแต่เรื่องพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่เด็กแต่ละคนอ่าน ตัวอย่างในการแนะนำและจูงใจให้เด็กๆ เข้าสู่โลกแห่งการอ่าน เช่น

1. เล่าเรื่องจากหนังสือ หรืออ่านหนังสือให้นักเรียนฟังในชั่วโมงพบครูประจำชั้นตอนเช้าหรือตอนเย็น หลังเลิกเรียน จะทำให้เด็กสนใจหนังสือมากขึ้น
2. ตอนเช้าของวันจันทร์ จัดชั่วโมงพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านไปเมื่อวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ จะทำให้เด็กๆ อยากแย่งกันเล่าเรื่องที่ตนอ่านให้เพื่อนๆรู้ ซึ่งจะเป็นแรงพลักดันให้กับเด็กที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ หันมาเริ่มอ่านบ้าง
3. ครูควรชักจูงให้เด็กๆ พูดคุยเกี่ยวกับหนังสือ โดยเล่าสิ่งที่พบเห็นตอนไปซื้อหนังสือให้เด็กๆฟัง ถ้าเด็กยังไม่รู้จะเล่าอย่างไรดี อาจลองใช้คำถามที่เป็นรูปธรรมนำเข้าสู่การสนทนาดังนี้

“มีอะไรที่ร้านหนังสือที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างไหม”
“มีหนังสือเล่มไหนบ้างที่อยากซื้อแต่ไม่ได้ซื้อ”
“มีหนังสือเล่มไหนบ้าง ที่อ่านแล้วรู้สึกอยากอ่านอีก”

          คำถามเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ สามารถพูดคุยถึงหนังสือได้ พอพวกเขาคุ้ยเคยกับวิธีการเหล่านี้แล้ว เราก็จะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆ มากมายจากการเล่าของเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีวิธีที่จะทำให้หนังสือกลายเป็นหัวข้อสนทนา ในห้องเรียน เช่น

1. ครูถือหนังสือเดินไปเดินมาให้นักเรียนเห็นบ่อยๆ
2. ชมเชยนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือบ่อยๆ
3. เล่าให้เด็กๆฟังว่า พวกเขาแต่ละคนคล้ายกับตัวละครในหนังสือเล่มไหนบ้าง
4. ให้หนังสือเป็นของขวัญแก่เด็กๆที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ

ตอนพักเมื่อครูหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน เด็กๆ อาจจะค่อยๆ ย่องมาใกล้แล้วถามว่า “คุณครูอ่านหนังสืออะไรอยู่หรอค่ะ ให้หนูยืมบ้างได้ไหม?”
เวลาเช่นนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ครูจะให้นักเรียนยืมหนังสือ พร้อมกับเล่าเรื่องย่อของหนังสือเล่มนั้นให้ฟังไปด้วย ผ่านไป 3 – 4 เดือน บรรยากาศในห้องเรียนก็จะมีแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับหนังสือไม่รู้จบ และจะเห็นว่าเด็กๆ นั้นสนใจการอ่านหนังสือโดยถ้วนหน้า
อ้างอิงจาก : Nam mi-young. 10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้นักเรียนชอบหนังสือ บรรยากาศในห้องเรียนของชั้นประถม หากครูประจำชั้นชอบดนตรี เด็กๆก็จะชอบดนตรีตามไปด้วย หรือหากครูชอบศิลปะ เด็กๆก็จะชอบศิลปะไปด้วยเช่นกัน จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะทำให้เด็กๆ ในชั้นเรียนกลายเป็นนักอ่าน เพียงแค่ครูอ่านหนังสือให้เด็กฟังอยู่เสมอ และหากมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือเมื่อไร ก็นำมาเล่าให้เด็กฟัง พร้อมกับคอยใส่ใจและถามเด็กๆ ว่าช่วงนั้นกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ ในไม่ช้าห้องเรียนก็จะมีแต่เรื่องพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่เด็กแต่ละคนอ่าน ตัวอย่างในการแนะนำและจูงใจให้เด็กๆ เข้าสู่โลกแห่งการอ่าน เช่น 1. เล่าเรื่องจากหนังสือ หรืออ่านหนังสือให้นักเรียนฟังในชั่วโมงพบครูประจำชั้นตอนเช้าหรือตอนเย็น หลังเลิกเรียน จะทำให้เด็กสนใจหนังสือมากขึ้น 2. ตอนเช้าของวันจันทร์ จัดชั่วโมงพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านไปเมื่อวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ จะทำให้เด็กๆ อยากแย่งกันเล่าเรื่องที่ตนอ่านให้เพื่อนๆรู้ ซึ่งจะเป็นแรงพลักดันให้กับเด็กที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ หันมาเริ่มอ่านบ้าง 3. ครูควรชักจูงให้เด็กๆ พูดคุยเกี่ยวกับหนังสือ โดยเล่าสิ่งที่พบเห็นตอนไปซื้อหนังสือให้เด็กๆฟัง ถ้าเด็กยังไม่รู้จะเล่าอย่างไรดี อาจลองใช้คำถามที่เป็นรูปธรรมนำเข้าสู่การสนทนาดังนี้ “มีอะไรที่ร้านหนังสือที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างไหม” “มีหนังสือเล่มไหนบ้างที่อยากซื้อแต่ไม่ได้ซื้อ” “มีหนังสือเล่มไหนบ้าง ที่อ่านแล้วรู้สึกอยากอ่านอีก” คำถามเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ สามารถพูดคุยถึงหนังสือได้ พอพวกเขาคุ้ยเคยกับวิธีการเหล่านี้แล้ว เราก็จะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆ มากมายจากการเล่าของเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีวิธีที่จะทำให้หนังสือกลายเป็นหัวข้อสนทนา ในห้องเรียน เช่น 1. ครูถือหนังสือเดินไปเดินมาให้นักเรียนเห็นบ่อยๆ 2. ชมเชยนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือบ่อยๆ 3. เล่าให้เด็กๆฟังว่า พวกเขาแต่ละคนคล้ายกับตัวละครในหนังสือเล่มไหนบ้าง 4. ให้หนังสือเป็นของขวัญแก่เด็กๆที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ ตอนพักเมื่อครูหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน เด็กๆ อาจจะค่อยๆ ย่องมาใกล้แล้วถามว่า “คุณครูอ่านหนังสืออะไรอยู่หรอค่ะ ให้หนูยืมบ้างได้ไหม?” เวลาเช่นนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ครูจะให้นักเรียนยืมหนังสือ พร้อมกับเล่าเรื่องย่อของหนังสือเล่มนั้นให้ฟังไปด้วย ผ่านไป 3 – 4 เดือน บรรยากาศในห้องเรียนก็จะมีแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับหนังสือไม่รู้จบ และจะเห็นว่าเด็กๆ นั้นสนใจการอ่านหนังสือโดยถ้วนหน้า อ้างอิงจาก : Nam mi-young. 10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554
เข้าร่วมประกวดนักอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงภัทรวดี สิงห์ไฝแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เข้วร่วมประกวดนักอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายธนพล อำมาตเอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
คัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุมอาคารแม่ 80 นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ตากเขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของ สพป.ตากเขต 1 เข้าประกวดระดับภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์