ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลตาก

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรรับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ

วันที่ 18 ธ.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 659
 
          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 รองผู้อำนวยการ บุคลากรครู ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ โดยมีนายสุทิน  แก้วพนา ผอ.สพป.ตากเขต 1 เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต

1

 


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ได้เข้าประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารรักการอ่าน ครูรักการอ่าน นักเรียนรักการอ่าน ห้องสมุด และโรงเรียนรักการอ่าน ผลการประเมินเป็นที่หน้าพอใจของคณะกรรมการ
12 มิย 56 ประเมินคงสภาพโรงเรียนพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 มิย 2556 ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำรงสภาพโรงเรียนพระราชทาน ของโรงเรียนอนุบาลตาก ผลการเข้าตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการเป็นที่ประทับใจของทุกฝ่าย
โครงการ Read Thailand " อ่านเถิด .. เด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน"เจ้าฟ้านักอ่าน ร่วมกันอ่านหนังสือและบันทึกการอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ1 ครั้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Read Thailand " อ่านเถิด .. เด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา