เว็บบอร์ด

วันที่ 22 ต.ค. 2561
เปิดศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 กศน.ตำบลไหล่ทุ่ง ได้จัดพิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลชึ่งได้รับเกียรติจากท่านกำนันตำบลไหล่ทุ่งนายกัลยา เทียมทัด ประธานในพิธี คณะกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ประชาชนทั่วไปและนักศึกษา กศน.ตำบลไหล่ทุ่ง เข้าร่วมจำนวน 120 คน ณ วัดมูลผลาวาส บ้านคำข่า หมู่7 ตำบลไหล่ทุ่ง
1 ภาพกิจกรรม
0
กระทู้
0
ตอบกลับ
ไม่ปรากฎ