ปัญหากรณี กระเป๋า guess vs gucci

วันที่ 19 ก.พ. 2562
หลังจากการต่อสู้กันทางกฎหมาย กว่า 9 ปี ของข้อพิพาท ในเรื่อง Trade Mark ระหว่างแบรนด์ดังเจ้าใหญ่ Gucci และ Guess ซึ่งต่างคนต่างอ้างใน Trade Mark ตัวอักษร “G” ซึ่งทาง Gucci ได้ชนะการฟ้องร้องทั้งในสหรัฐอเมริกา อิตาลี จีนและออสเตรเลีย แต่ตัวแบรนด์หรูกลับได้รับค่าชดเชยไม่มากนักตามที่ตั้งใจไว้ อีกทั้งการฟ้องร้องระหว่างกันในประเทศแถบยุโรป กลับเป็นชัยชนะของ กระเป๋า Guess ของแท้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทั้ง 2 แบรนด์ใหญ่ ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อที่จะยุติการฟ้องร้องข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวในทุกประเทศแล้ว
ประชาสัมพันธ์
Feature
Link การศึกษา