โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

กิจกรรมวันแม่ ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557

วันที่ 24 ก.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 1196

โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 แผนกอนุบาล เนิร์สเซอรี่ อายุ 2-3 ปี อนุบาล 1-3 อายุ 2 ปี 10 เดือน - 5 ปี แผนกประถม ประถมศึกษาปี ที่ 1-6 แผนกมัธยม(เฉพาะสาขาบ้านพรุ) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) แผนกสามัญ และ สองภาษา มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 - ม.6 ) แผนกวิทย์และศิลป์ คำนวณ และ สองภาษา แผนกสองภาษา(เฉพาะสาขาบ้านพรุ) เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกสารประกอบการสมัคร - สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน - สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง - เอกสารจากโรงเรียนเดิม - รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป สวัสดิการทางการศึกษา - เรียนระบบ internet สำหรับนักเรียน - เสริมภาษาอังกฤษโดยระบบ ME (Mini English) - ทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษา - บริการหอพักนักเรียนประจำ - เสริมทักษะกีฬาว่ายน้า - เสริมทักษะดนตรี - บริการรถรับส่ง
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่
งานทอดกฐิน ณ วัดปทุมธาราวาส ในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 (บ้านโป๊ะหมอ) ขอเชิญผู้มีจิตศรัธาทำบุญร่วมกันน่ะครับ