โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

กิจกรรมกีฬาสี

วันที่ 22 ก.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 1258
โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาจิรนคร  ซึ่งได้จัดการแข่งขัน ฟุตซอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน เด็กๆ ได้เล่นกีฬากันอย่างสนุกสนานกันมากๆ ครับ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาจิรนคร ซึ่งได้จัดการแข่งขัน ฟุตซอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน เด็กๆ ได้เล่นกีฬากันอย่างสนุกสนานกันมากๆ ครับ
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระดับประถม - มัธยมต้น กับความสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แข่งต่อจิ๊กซอว์ดิ้วอี้ เปิดพจนานุกรม เรียงคำให้เป็นประโยค เติมตัวอักษรที่หายไป และแข่งขันประดิษฐ์หนังสือเล่มเล็ก เด็กๆ ต่างได้รับความรู้และความสนุกสนานอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ และเด็กๆได้โชว์ฝีมือและความสามารถกันอย่างเต็มที่
กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เป็นการฝึกการอยู่ร่วมกัน สร้างความสามัคคีในกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งฝึกให้ลูกเสือเนตรนารีได้รับประสบการณ์ตรง