โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

อัลบั้มรูป : สนุกกับกิจกรรมการเล่านิทาน

วันที่ 12 ธ.ค. 2560
สนุกกับกิจกรรมการเล่านิทานและฝึกฝนสาธิด้วยเสียงดนตรี
1