โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

อัลบั้มรูป : สนุกกับกิจกรรมการเล่านิทาน

วันที่ 26 มิ.ย. 2561
สนุกกับกิจกรรมการเล่านิทานและฝึกฝนสาธิด้วยเสียงดนตรี
1