โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

อัลบั้มรูป : สนุกกับกิจกรรมการเล่านิทาน

วันที่ 19 ก.พ. 2561
สนุกกับกิจกรรมการเล่านิทานและฝึกฝนสาธิด้วยเสียงดนตรี
1