โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน ม.1

วันที่ 18 ก.พ. 2561


โครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

 

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดอกบัวบาน

 


วิชาคณิตศาสตร์     เรื่องแทนแกรม
เป็นแผ่นตัวต่อปริศนามี 7 แผ่น ซึ่งนำมาประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ
นักเรียนได้ช่วยกันสร้างเป็นรูปภาพอะไรบ้างไปดูกันเลย

    

วิชาวิทยาศาสตร์   เรื่องเซลล์
 
วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม   เรื่องลูกโป่งแทงทะลุ