โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

Morning Talk

วันที่ 22 ก.ค. 2560

กิจกรรม Morning Talk

สนุกและเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าห้องเรียน


กิจกรรมส่งต่อคำศัพท์ งานนี้ กลุ่มไหนความจำดี รับชัยชนะไปเลยค่ะ