โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

บรรยากาศภายในแผนก

วันที่ 22 ก.ค. 2560

บรรยากาศภายในแผนก


บรรยากาศการใช้ห้องสมุด

                              หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด       นำดวงจืตเริงรื่นชื่นสดใส
                     ให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจ                       ฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวัน
                               มีวิชาหลายอย่างต่างจำพวก         ล้วนสะดวกคนได้ให้สุขสันต์
                      วิชาการสรรมาสารพัน                           ชื่นชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย

  
  
  
  
  
  
 

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาพละศึกษา

  
  
  
  
  
  
  
 

บรรยากาศการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  
  
  
  
บรรยากาศการแนะแนว จากสถาบัน RAC

  
  
  


บรรยากาศการเรียนการสอน

ประดิษฐ์เครื่องยิงโพรเจกไทล์

  
  

ประดิษฐ์โคมไฟจากลูกโป่ง

  
  


ออกกำลังกายยามเช้า

  บรรยากาศภายนอกและภายในอาคารเรียน