โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

บรรยากาศภายในแผนก

วันที่ 20 ม.ค. 2562

บรรยากาศภายในแผนก


ชมรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสร้างจรวดขวดน้ำ
    ชมรมฟุตบอล
 ชมรมภาษาไทย กิจกรรมวาดภาพสำนวนสุภาษิต
 


ชมรม Math and Match กิจกรรม A-math
 ชมรมวิทยาศาสตร์  กิจกรรมการแพร่ของน้ำ   
บรรยากาศการใช้ห้องสมุด

                              หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด       นำดวงจืตเริงรื่นชื่นสดใส
                     ให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจ                       ฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวัน
                               มีวิชาหลายอย่างต่างจำพวก         ล้วนสะดวกคนได้ให้สุขสันต์
                      วิชาการสรรมาสารพัน                           ชื่นชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย

  
  
  
  
  
   

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาพละศึกษา