โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ผลงาน ม.5

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

โครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
 

ได้รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ภาษาอังกฤษ
Health  care (การดูแลสุขภาพ)


  
  
  
  
  
    
  สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

เครื่องยิงโพรเจกไทล์
  
  

  


โครงงานวิทยาศาสตร์

สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ
  
  
  


จำหน่ายอาหารประจำชาติ
"ขนมไทย"  ไทย