โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน ม.3

วันที่ 22 ก.ค. 2560


ได้รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติดโลก








โครงงานวิทยาศาสตร์

กรดจากผลไม้

  
  
  



จำหน่ายอาหารประจำชาติ
"อาโดโบ้"  ฟิลิปปินส์