โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน ม.3

วันที่ 18 พ.ย. 2560โครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

 

ได้รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงงานวิทยาศาสตร์

กรดจากผลไม้

  
  
  จำหน่ายอาหารประจำชาติ
"อาโดโบ้"  ฟิลิปปินส์