โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ผลงาน ม.2

วันที่ 19 ส.ค. 2561


โครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  เรื่องลูกบอลเด้งดึ๋ง

   
ได้รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติดโลกคณิตศาสตร์
A - Math


  
  
  

sudoku

  
  สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

โคมไฟประดับจากลูกโป่งและเส้นด้าย

  
  
 
  


โครงงานวิทยาศาตร์

น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด


  
  
    


บาธร์บอม

  
  
  
 

 


"ซูชิ"  ญี่ปุ่น