โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน ม.2

วันที่ 22 ก.ค. 2560

ได้รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติดโลกคณิตศาสตร์
A - Math


  
  
  

sudoku

  
  สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

โคมไฟประดับจากลูกโป่งและเส้นด้าย

  
  
  


โครงงานวิทยาศาตร์

น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด


  
  
    


บาธร์บอม

  
  
  

จำหน่ายอาหารประจำชาติ  

"คิมบับ" เกาหลี

 

   
 


"ซูชิ"  ญี่ปุ่น