โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ภาพบรรยากาศในแผนก

วันที่ 22 ก.ค. 2560

ขอแสดงความยินดี
 

นักเรียนระดับชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในกิจกรรมห้องเรียนสวย  


ขอแสดงความยินดี

เด็กชายชนวีย์  อิ่มเล้ง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 29 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดพิจิตรกิจกรรมวันสุนทรภู่


27  มิถุนายน 2560

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 


จากการประกวดระบายสี  วันสุนทรภู่

 

บรรยากาศการเรียนชมรมศิลปะ

 บรรยากาศการแข่งขันเอกเขนกระบายสี


24 มิถุนายน 2560ณ  ห้างสรรพสินค้าโอเดียนช็อปปิ้งมอลล์


 

 วันสิ่งแวดล้อมโลก


5  มิถุนายน  2560

 

            นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้   บริเวณโดยรอบโรงเรียน   

เพื่อสร้างบรรยากาศให้สดชื่น  และเป็นการลดภาวะโลกร้อน

 

 วันไหว้ครู7  มิถุนายน 2560

 

                    นักเรียนช่วยกันทำพานไหว้ครูด้วยความตั้งใจ
 

เพื่อนำไปมอบให้คุณครูในวันที่ 8 มิถุนายน 
ภาพบรรยากาศการไหว้ครู8 มิถุนายน 2560


 

ภาพบรรยากาศในห้องเรียน
 


คาบวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 


เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดกันค่ะ อวัยวะที่สำคัญ ก็คือ หัวใจ


มากันว่าข้างในหัวใจเป็นอย่างไรบ้าง...........

 


 

ภาพบรรยากาศในห้องเรียน
 

       คาบวิชาการงาน ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 


เรื่อง   การประกอบอาหาร  มาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้าง