โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ภาพบรรยากาศในแผนก

วันที่ 24 เม.ย. 2561

บรรยากาศในกิจกรรม

วันพ่อแห่งชาติ

4 ธันวาคม 2560

นักเรียนทุกระดับชั้น ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ ตามจุดต่าง ๆ

ที่ได้รับมอบหมายกันอย่างเต็มที่ 


 
บรรยากาศในกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

18 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวิทย์ที่ผ่านมานักเรียนได้รับความรู้ และ ความสนุกสนาน

กับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก 


 

   
ขอแสดงความยินดี

 กับ นักเรียนที่เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

พร้อมรีวิวประกอบเพลง ณ ห้าง โอเดียนแฟชั่น มอลล์หาดใหญ่


 
ขอแสดงความยินดี
 

กับนักเรียนระดับชั้น ป.6/3


ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในกิจกรรมห้องเรียนสวย  ประจำเดือนมิถุนายน

 


ขอแสดงความยินดี

เด็กชายชนวีย์  อิ่มเล้ง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 29 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดพิจิตรกิจกรรมวันสุนทรภู่


27  มิถุนายน 2560

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 


จากการประกวดระบายสี  วันสุนทรภู่

 

บรรยากาศการเรียนชมรมศิลปะ

 บรรยากาศการแข่งขันเอกเขนกระบายสี


24 มิถุนายน 2560ณ  ห้างสรรพสินค้าโอเดียนช็อปปิ้งมอลล์


 

 วันสิ่งแวดล้อมโลก


5  มิถุนายน  2560

 

            นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้   บริเวณโดยรอบโรงเรียน   

เพื่อสร้างบรรยากาศให้สดชื่น  และเป็นการลดภาวะโลกร้อน

 

 วันไหว้ครู7  มิถุนายน 2560

 

                    นักเรียนช่วยกันทำพานไหว้ครูด้วยความตั้งใจ
 

เพื่อนำไปมอบให้คุณครูในวันที่ 8 มิถุนายน 
ภาพบรรยากาศการไหว้ครู8 มิถุนายน 2560


 


 

ภาพบรรยากาศในห้องเรียน
 

       คาบวิชาการงาน ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 


เรื่อง   การประกอบอาหาร  มาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้าง