โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ผลงาน ป.6

วันที่ 17 ก.พ. 2562ภาพบรรยากาศในกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.6

8 - 9 ธันวาคม 2560


ผ่านพ้นไปด้วยดีกับกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนได้รับความรู้ ความสามัคคี 

การช่ายเหลือซึ่งกันและกัน ความมีน้ำใจ ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย 

ความสนุกสนาน และอื่น ๆ อีกมากมาย...............


 

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

น้อง ๆ ระดับชั้น ป.6 เตรียมจัดทำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันแม่ 

มาดูกันว่าน้อง ๆ แต่ละคนจะทำอะไรให้แม่ 


 ภาพบรรยากาศการทำโครงงานวิทยาศาตร์ 
 

เรื่อง เทียหอมตะไคร้รีไซเคิล เป็นการนำตะไคร้จากแปลงเกษตร

มาใช้เป็นประโยชน์ มาดูกันว่าขั้นตอนการทำ......

และผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้าง.....


 
ภาพบรรยากาศในห้องเรียน
 


คาบวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 


เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดกันค่ะ อวัยวะที่สำคัญ ก็คือ หัวใจ


มาดูกันว่าข้างในหัวใจเป็นอย่างไรบ้าง...........


 

กิจกรรม วันสุนทรภู่
 

นักเรียนแต่ละคนตั้งใจในการระบายสีรูปวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี

ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี