โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน ป.5

วันที่ 26 ก.ย. 2560

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

น้อง ๆ ระดับชั้น ป.5 เตรียมจัดทำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันแม่ มาดูกันว่า

น้อง ๆ แต่ละคนจะทำอะไรกัน


 

กิจกรรม วันสุนทรภู่

 

นักเรียนแต่ละคนตั้งใจในการระบายสีรูปวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี

ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี