โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ผลงาน ป.5

วันที่ 24 พ.ค. 2561

สาระวิทยาศาสตร์

สัปดาห์นี้ นักเรียนมีการทดลองอะไรบ้าง................

ทดลอง เรื่อง ความดันอากาศ

ภายในขวดมีอากาศจึงดันน้ำไม่ให้ไหลลงไปในขวดได้เมื่อ


เจาะรูที่ดินน้ำมันอากาศภายในขวดไหลออกมา น้ำจึงไหลผ่านลงไปในขวดได้ 


 สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

น้อง ๆ ระดับชั้น ป.5 เตรียมจัดทำของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันแม่ มาดูกันว่า

น้อง ๆ แต่ละคนจะทำอะไรกัน


 

กิจกรรม วันสุนทรภู่

 

นักเรียนแต่ละคนตั้งใจในการระบายสีรูปวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี

ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี