โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ผลงาน ป.4

วันที่ 19 ม.ค. 2562

สาระวิทยาศาสตร์

สัปดาห์นี้ น้อง ๆ ป.4 จะมีการทดลองอะไรกันเอ๋ย............. ไปดูกันเลยค่ะ


การทดลอง ตัวกลางของแสง  เป็นตัวกลางของแสงมีสามชนิด

ได้แก่ ตัวกลางโปร่งใสแสงผ่านได้ดี
ตัวกลางโปร่งแสงแสงผ่านได้บ้าง

เห็นเป็นเงา ตัวกลางทึบแสง
หรือวัตถุทึบแสงแสงไม่สามารถผ่านได้เกิดเป็นเงามืด


 
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

น้อง ๆ ระดับชั้น ป.4 เตรียมจัดทำของที่ระลึกให้แม่ ของทุก ๆ คนมาดูกันว่า

น้อง ๆ แต่ละคนจะทำอะไรกันค่ะ


 
กิจกรรม วันสุนทรภู่
 

นักเรียนแต่ละคนตั้งใจในการระบายสีรูปวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี

ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 ของทุกปี