โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน ป.4

วันที่ 21 ต.ค. 2560

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

น้อง ๆ ระดับชั้น ป.4 เตรียมจัดทำของที่ระลึกให้แม่ ของทุก ๆ คนมาดูกันว่า

น้อง ๆ แต่ละคนจะทำอะไรกันค่ะ


 
กิจกรรม วันสุนทรภู่
 

นักเรียนแต่ละคนตั้งใจในการระบายสีรูปวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี

ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 ของทุกปี