โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน ป.3

วันที่ 22 ก.ค. 2560

สาระวิทยาศาสตร์

20 กรกฎาคม 2560

นักเรียนแต่ละคนจะตื่นเต้นกับการทดลอง ภูเขาไฟระเบิด 

กิจกรรม วันสุนทรภู่
 

นักเรียนแต่ละคนตั้งใจในการระบายสีรูปวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี

ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี สาระศิลปะ   การแสดงนาฏศิลป์   ชุดจินตลีลาประกอบเพลง

พระราชนิพนธ์   ใกล้รุ่ง


 

ฝึกซ้อมโดยนางสาวิฐตรี   รักชุม
 
สาระวิทยาศาสตร์
 

ผลงาน  เรื่อง   การดูดซับของวัสดุ

ครูผู้สอน    นางสาวมะลิวัลย์   อินทรวิเศษ

 สาระภาษาต่างประเทศ


ผลงาน   เรื่อง   Animals

ครูผู้สอน    นางสาวเพ็ญจันทร์    วังมณี


 


สาระคณิตศาสตร์

 

ผลงาน   เรื่อง   การชั่ง

ครูผู้สอน    นางสิริวรรณ    สินเสน่ห์

 


สาระภาษาไทย
 

ผลงาน  เรื่อง  คำที่ใช้  บัน

ครูผู้สอน    นางวรรณี    ยกรัตน์ 

 


สาระคณิตศาสตร์
 

ผลงาน   เรื่อง  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก 

ครูผู้สอน    นางปรีญา    สุขสกุล  

 

 
สาระการงานอาชีพ   ผลงาน     ประดิษฐ์ของที่ระลึกมอบให้แม่ด้วยดอกไม้กระดาษย่น


ครูผู้สอน    นางสิริวรรณ   สินเสน่ห์    นางวรรณี    ยกรัตน์
    สาระศิลปะผลงาน   วาดภาพระบายสีธรรมชาติที่ชื่นชอบ


ครูผู้สอน    นางสาวปณัฏฐา   จันทร์สุข