โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน ป.2

วันที่ 22 ก.ค. 2560
                                                                                                       สาระวิทยาศาสตร์

 

                                             20 กรกฎาคม 2560

เรื่อง    
การทดลองไข่เด้ง มาเป็นไข่เปลี่ยนสีบูรณาการร่วมผักดูดสี เพราะอะไรกันนะ เอ๋!!!!

            เปลือกไข่ประกอบด้วยแคลเซียมเมื่อแช่ลงในน้ำส้มสายชูความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูจะทำให้มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น และถ้ามีการสังเกตจะเห็นฟองกาศคาร์บอนไดออกไซด์ไปจับตัวอยู่รอบเปลือกไข่ทำให้เปลือกไข่ถูกกัดกร่อน เนื่องจากน้ำส้มสายชูเป็นของเหลวจึงสามารถซึมผ่านเปลือกไข่เข้าไปยังไข่ขาวได้ และไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนที่เรียกว่า อัลบูมินในไข่ขาว ทำให้โปรตีนเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ เกิดเป็นโครงสร้างคล้ายกับยาง 


           จากการทดลอง เมื่อแช่ผักกาดขาวไว้ในน้ำสีไว้สักพัก จะเห็นว่าผักกาดสีขาวบริสุทธิ์ได้เปลี่ยนสีไปแล้ว และระดับน้ำก็ลดลงมาจากตำแหน่งเดิมที่เราใช้หนังยางรัดไว้ หลายคนคงสังเกตว่าสีที่ผสมอยู่ในน้ำเคลื่อนที่ขึ้นไปได้จนถึงผักกาดขาวอย่างไร พืชก็เหมือนมนุษย์เราที่ต้องกินน้ำ          กินอาหาร เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ โดยสีที่เคลื่อนที่ขึ้นไปจนทำให้ผักกาดขาวเปลี่ยนสีนั้น แสดงให้เห็นว่ามีการลำเลียงน้ำจากในแก้วขึ้นไปตามกลีบของผักกาดขาวและระดับน้ำที่ลดลงนั้นก็เกิดจากการดูดน้ำของต้นไม้ ในพืชมีระบบลำเลียงน้ำและอาหารเช่นเดียวกับมนุษย์เราที่มีระบบเลือดช่วยในการลำเลียงน้ำและอาหารไปสุู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย


 กิจกรรม วันสุนทรภู่นักเรียนแต่ละคนตั้งใจในการระบายสีรูปในวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี

ซี่งจะตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีสาระศิลปะ    การแสดงนาฏศิลป์


ฝึกซ้อมโดยนางพรรณี    ไกรเสม
สาระวิทยาศาสตร์


ผลงาน   เรื่อง  การทดลองเก็บตะปูโดยใช้แม่เหล็ก

ครูผู้สอน    นางสาวิฐตรี    รักชุม

สาระคณิตศาสตร์


ผลงาน   เรื่อง  การหาผลคูณดอกไม้

ครูผู้สอน    นางสาวอรษา    สุขสันต์


 


สาระภาษาไทย


ผลงานเรื่องคำตรงข้าม   ฝึกให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน  โดยใช้แนวคิดสมุดมีชีวิต

ครูผู้สอน   นางสาวิฐตรี    รักชุม สาระการงานอาชีพ


ผลงาน     ประดิษฐ์ของที่ระลึกมอบให้แม่ด้วยดอกไม้ถ้วยกระดาษ


ครูผู้สอน   นางปรีญา  สุขสกุล   นางสาวิฐตรี   รักชุม   นางพรรณี  ไกรเสม สาระศิลปะผลงาน      ธรรมชาติแสนสวย


ครูผู้สอน    นางสาวปณัฏฐา   จันทร์สุข