โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน อนุบาล 3

วันที่ 21 ต.ค. 2560

ผลงานนักเรียน หน่วยอาชีพ

   

 


ผลงานนักเรียน หน่วยชุมชนน่าอยู่

   


ผลงานนักเรียน หน่วยบ้านน่าอยู่

   

 

ผลงานนักเรียน หน่วยหนูทำได้

   

ผลงานนักเรียน หน่วยสุขนิสัยที่ดี


ผลงานนักเรียน หน่วยประสาทสัมผัส อ.3/1

 

ผลงานนักเรียน หน่วยเด็กดี อ.3/3
 

 


ผลงานนักเรียน หน่วยเด็กดี อ.3/1

 

ผลงานนักเรียน หน่วยร่างกายของฉัน อ.3/1

 


ผลงานนักเรียน การ์ดครูคนแรก อ.3/1

   

ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา อ.3/1


ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา อ.3/3

 

 
 


ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา อ.3/2