โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ผลงาน อนุบาล 2

วันที่ 19 ม.ค. 2562

ผลงานนักเรียน หน่วยกลางวันกลางคืน

ผลงานนักเรียน หน่วยดอกไม้

 

 
 
 


ผลงานนักเรียน หน่วยอาชีพ

   


ผลงานนักเรียน หน่วยบ้านน่าอยู่

   


ผลงานนักเรียน หน่วยปะติดรูปทรงเราขาคณิตเป็นภาพโรงเรียน

   

 


ผลงานนักเรียน หน่วยโรงเรียนของเราน่าอยู่


ผลงานนักเรียน หน่วยเด็กไทยมารยาทดี

 

ผลงานนักเรียน หน่วยประติดรูปกระปุกออมสิน

   

 

ผลงานนักเรียน หน่วยประดิษฐ์พัดรูปมือ

 

ผลงานนักเรียน หน่วยสุขนิสัยที่ดี

   


ผลงานนักเรียนหน่วยเด็กดี อ.2/1