โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน G.5

วันที่ 21 ต.ค. 2560

วิชาภาษาไทย
เรียนรู้สำนวนสุภาษิต

งานประดิษฐ์...พวกหนูชอบมากค่ะ