โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ผลงาน G.5

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วิชาภาษาไทย
เรียนรู้สำนวนสุภาษิต

งานประดิษฐ์...พวกหนูชอบมากค่ะ