โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน G.5

วันที่ 13 ธ.ค. 2560

วิชาภาษาไทย
เรียนรู้สำนวนสุภาษิต

งานประดิษฐ์...พวกหนูชอบมากค่ะ