โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน K.3

วันที่ 22 ก.ค. 2560

หน่วยประสาทสัมผัส
ผลงานการประดิษฐ์ "ขวดสีแฟนซี"

หน่วยเด็กดี
ผลงานการวาดภาพ "ฉันจะเป็นเด็กดี"

 

ร่างกายของฉัน

 

ผลงานการประดิษฐ์...การ์ดครูคนแรกของฉัน

หน่วยที่ 1 ร่างกายของฉัน
ผลงานการประดิ้ษฐ์ " หน้าตาของฉัน"