โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน K.3

วันที่ 24 ม.ค. 2561

หน่วยเด็กไทยมารยาทดี
ผลงานการติดปะ"เด็กไหว้พระ"

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยคุณธรรมจริยธรรม
ผลงานการประดิษฐ์ "กระปุกออมสิน"

การ์ดวันแม่

หน่วยหนูทำได้
ผลงานการติดปะ "ชุดนักเรียนของหนู"

หน่วยสุขนิสัยที่ดี
ผลงานการประดิษฐ์ "พับเสื้อด้วยกระดาษสี"

ชิ้นงานประดิษฐ์เดือนมิถุนายน

 

ผลงานกลุ่มเดือนมิถุนายน

หน่วยกิจวัตรประจำวันและการป้องกันอุบัติเหตุ
ผลงานการดีดสี "ภาพอุปกรณ์การแปรงฟัน"

หน่วยประสาทสัมผัส
ผลงานการประดิษฐ์ "ขวดสีแฟนซี"

หน่วยเด็กดี
ผลงานการวาดภาพ "ฉันจะเป็นเด็กดี"

 

ร่างกายของฉัน

 

ผลงานการประดิษฐ์...การ์ดครูคนแรกของฉัน

หน่วยที่ 1 ร่างกายของฉัน
ผลงานการประดิ้ษฐ์ " หน้าตาของฉัน"