โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ผลงาน K.2

วันที่ 19 ม.ค. 2562

หน่วยต้นไม้
ผลงานการประดิษฐ์ "ต้นไม้ของฉัน"

หน่วยดอกไม้
ผลงานการประดิษฐ์ "ดอกไม้แสนสวย"

หน่วยเด็กไทยมารยาทดี
ผลงานการประดิษฐ์ "หัวใจเด็กไทยมารยาทดี"

 
 
 
 
 

หน่วยคุณธรรมจริยธรรม
ผลงานการประดิษฐ์ "กระปุกออมสินจากถ้วยกาแฟ"

 
 
 
 
 

การ์ดวันแม่

หน่วยหนูทำได้
ผลงานการติดปะ "ภาพรองเท้าของหนู"

หน่วยสุขนิสัยที่ดี
ผลงานการประดิษฐ์ "พับเสื้อด้วยกระดาษสี"

 
 
 
 
 
 

ชิ้นงานประดิษฐ์ เดือนมิถุนายน

 
 
 
 

หน่วยกิจวัตรประจำวันและการป้องกันอุบัติเหตุ
ผลงานการติดปะ "แปรงสีฟันด้วยหลอดกาแฟ"

หน่วยประสาทสัมผัส
ผลงานการประดิษฐ์ "ร้อยหลอดตามจินตนาการ"

หน่วยเด็กดี
ผลงานการประดิษฐ์ "หมวกเด็กดี"

ร่างกายของฉัน

ประดิษฐ์การ์ด....ครูคนแรกของฉัน

หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา

ผลงานการวาดภาพ..ร่างกายของเรา