โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน K.2

วันที่ 22 ก.ค. 2560

หน่วยประสาทสัมผัส
ผลงานการประดิษฐ์ "ร้อยหลอดตามจินตนาการ"

หน่วยเด็กดี
ผลงานการประดิษฐ์ "หมวกเด็กดี"

ร่างกายของฉัน

ประดิษฐ์การ์ด....ครูคนแรกของฉัน

หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา

ผลงานการวาดภาพ..ร่างกายของเรา