โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน K.1

วันที่ 22 ก.ค. 2560
หน่วยประสาทสัมผัส
ผลงานการประดิษฐ์ "มือน้อยๆของฉัน"

หน่วยเด็กดี
ผลงานการปะติด "เด็กดีไหว้สวย"

 

ร่างกายของฉัน

ประดิษฐ์การ์ด...ครูคนแรกของฉัน

หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา

ผลงานการประดิษฐ์ "ร่างกายของฉัน"