โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน K.1

วันที่ 24 ม.ค. 2561

หน่วยคุณธรรมจริยธรรม
ผลงานการประดิษฐ์ "กระปุกออมสิน"
 
 
 
 
 
 

การ์ดวันแม่
 
 
 
 

หน่วยประสาทสัมผัส
ผลงานการประดิษฐ์ "มือน้อยๆของฉัน"

หน่วยเด็กดี
ผลงานการปะติด "เด็กดีไหว้สวย"

 

ร่างกายของฉัน

ประดิษฐ์การ์ด...ครูคนแรกของฉัน

หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา

ผลงานการประดิษฐ์ "ร่างกายของฉัน"