โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ผลงาน K.1

วันที่ 20 พ.ค. 2561
หน่วยต้นไม้
ผลงานการพิมพ์ภาพ "ต้นไม้ของฉัน"

 

หน่วยสัตว์ป่า
ผลงานการตัดแปะ "ยีราฟของฉัน"

หน่วยดอกไม้
ผลงานการประดิษฐ์ "ดอกไม้แสนสวย"


หน่วยคุณธรรมจริยธรรม
ผลงานการประดิษฐ์ "กระปุกออมสิน"
 
 
 
 
 
 

การ์ดวันแม่
 
 
 
 

หน่วยประสาทสัมผัส
ผลงานการประดิษฐ์ "มือน้อยๆของฉัน"

หน่วยเด็กดี
ผลงานการปะติด "เด็กดีไหว้สวย"

 

ร่างกายของฉัน

ประดิษฐ์การ์ด...ครูคนแรกของฉัน

หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา

ผลงานการประดิษฐ์ "ร่างกายของฉัน"