โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ภาพบรรยากาศ

วันที่ 25 พ.ค. 2561

กิจกรรมวาดภาพระบายสี
เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" ณ เทศบาลเมืองบ้านพรุ

รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ระดับชั้น ป. 1 - 3
เด็กหญิงวรนิชนันท์   ใจเย็น

 
 
รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ ระดับชั้น ป. 1 - 3
เด็กหญิงแมรี่  เจมส์

 

รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ ระดับชั้น ป. 4 - 6
เด็กหญิงยศวรรณ   แก้วอุทัย

กิจกรรมวันสุนทรภู่  27  มิถุนายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 

จากการประกวดระบายสี  วันสุนทรภู่

Welcome Back To School 2560
กิจกรรมยอดนักอ่าน Best Reader
กิจกรรม Morning Talk

กิจกรรมคัดแยกขยะ

นักเรียนชั้น K.1 - K.3 ทำแซนวิส

Christmas is coming
สร้างบรรยากาศห้องเรียน ต้อนรับเทศกาล Christmas 

 


Learning  Funกิจกรรม Morning Talk
บรรยากาศการเรียนการสอน

   

นักเรียนระดับชั้น K.3  และ K.1   รับรางวัล "ห้องเรียนสวย โรงเรียนงาม" จากผู้อำนวยการโรงเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอน

บรรยากาศภายนอกและภายในอาคารเรียน