โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ภาพบรรยากาศ

วันที่ 26 ก.ค. 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่  27  มิถุนายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 

จากการประกวดระบายสี  วันสุนทรภู่

Welcome Back To School 2560
กิจกรรมยอดนักอ่าน Best Reader
กิจกรรม Morning Talk

กิจกรรมคัดแยกขยะ

นักเรียนชั้น K.1 - K.3 ทำแซนวิส

Christmas is coming
สร้างบรรยากาศห้องเรียน ต้อนรับเทศกาล Christmas 

 


Learning  Funกิจกรรม Morning Talk
บรรยากาศการเรียนการสอน

   

นักเรียนระดับชั้น K.3  และ K.1   รับรางวัล "ห้องเรียนสวย โรงเรียนงาม" จากผู้อำนวยการโรงเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอน

บรรยากาศภายนอกและภายในอาคารเรียน