โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

คุณครูแผนกสองภาษา

วันที่ 22 ม.ค. 2561

ครูประจำชั้น 
 

          
คุณครูมันริกาญจน์  แซ่เท่า   คุณครูพิกุล สุขวัฒโน   คุณครูชูใจ ปานแป้นน้อย    
K.1   K.2   K.3    
     
คุณครูนิสากร โชติมณี   คุณครูสุปราณี ชุมทอง   คุณครูอรษา สุขสันต์   คุณครูวราภรณ์ แก้วอุทัย
G.1   G.2   G.3 , G.4   G.5 , G.6


ครูสนับสนุนการสอน
 

     
 คุณครูสุภาพร สุวรรณชาติ   คุณครูฐิติกร เหตุทอง   คุณครูพิชามญชุ์ ศรีสินธนินี
ครูการงาน   ครูดนตรี   ครูนาฎศิลป์
   
คุณครูวิภากร ธรรมสุรีย์   คุณครูโนรี ศรีแสง   คุณครูสิทธินันท์ สุวรรณชาติ
ครูภาษาจีน   ครูว่ายน้ำ   ครูคอมพิวเตอร์