โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

คุณครูแผนกสองภาษา

วันที่ 22 ก.ค. 2560

ครูประจำชั้น 
 

          
คุณครูวลีภรณ์ จินาวงค์   คุณครูพิกุล สุขวัฒโน   คุณครูชูใจ ปานแป้นน้อย    
K.1   K.2   K.3    
     
คุณครูนิสากร โชติมณี   คุณครูสุปราณี ชุมทอง   คุณครูอรษา สุขสันต์   คุณครูวราภรณ์ แก้วอุทัย
G.1   G.2   G.3 , G.4   G.5 , G.6


ครูต่างชาติ
 

     
Mrs.Cristine Vivero   Ms.Relyn Jabello   Mr.Aristotie Ramirez
   
Ms.Ann Babalosa   Mr.Alan Bell   คุณครูพิมพ์สุดา คงคำ

ครูสนับสนุนการสอน
 

     
 คุณครูสุภาพร สุวรรณชาติ   คุณครูฐิติกร เหตุทอง   คุณครูพิชามญชุ์ ศรีสินธนินี
ครูการงาน   ครูดนตรี   ครูนาฎศิลป์
   
คุณครูวิภากร ธรรมสุรีย์   คุณครูโนรี ศรีแสง   คุณครูสิทธินันท์ สุวรรณชาติ
ครูภาษาจีน   ครูว่ายน้ำ   ครูคอมพิวเตอร์