โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

คุณครูแผนกสองภาษา

วันที่ 25 พ.ค. 2561

ครูประจำชั้น 

          
คุณครูมันริกาญจน์  แซ่เท่า   คุณครูพิกุล สุขวัฒโน   คุณครูชูใจ ปานแป้นน้อย    
K.1   K.2   K.3    
     
คุณครูนิสากร โชติมณี   คุณครูสุปราณี ชุมทอง   คุณครูอรษา สุขสันต์   คุณครูวราภรณ์ แก้วอุทัย
G.1   G.2   G.3 , G.4   G.5 , G.6

ครูต่างชาติ
 

                                                   
        
Mr.Alan lan Edward Bell Mr.Francis Bercero Mrs.Cristine Vivero Mr.Aristotle Ramirez
     
Ms.Relyn Jabello      

ครูสนับสนุนการสอน
 

     
 คุณครูสุภาพร สุวรรณชาติ   คุณครูฐิติกร เหตุทอง   คุณครูพิชามญชุ์ ศรีสินธนินี
ครูการงาน   ครูดนตรี   ครูนาฎศิลป์
   
คุณครูวิภากร ธรรมสุรีย์   คุณครูโนรี ศรีแสง   คุณครูสิทธินันท์ สุวรรณชาติ
ครูภาษาจีน   ครูว่ายน้ำ   ครูคอมพิวเตอร์