โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

คุณครูแผนกอนุบาล

วันที่ 22 ก.ค. 2560

ครูประจำชั้น ระดับอนุบาล

          

      
คุณครูศิริพร       สมพงศ์        
       เตรียมอนุบาล                
คุณครูระเบียบ    รัษฏาเพ็ชร
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
คุณครูรัชนีกร    เกษมศักดิ์
   ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2      

 

          

      

คุณครูปวีณา  สุระคำแหง
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

 
คุณครูสุดารัตน์  เอกทัต
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
      คุณครูชนกนาถ   ปานนุ้ย      
   ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

 

          

      
คุณครูวรรณวิภา  ทองฉิม
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
  คุณครูสมลักษณ์  คงดี 
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
   คุณครูอุไรพร  ปานสวัสดิ์   
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3


ครูสนับสนุนการสอน

     
คุณครูวิภากร ธรรมสุรีย์   คุณครูฐิติกร เหตุทอง   คุณครูพิชามญชุ์ ศรีสินธนินี
ครูภาษาจีน   ครูดนตรี   ครูนาฏศิลป์
   
คุณครูสิทธินันท์ สุวรรณชาติ   คุณครูโนรี ศรีแสง   Ms.Ann Babalosa
ครูคอมพิวเตอร์   ครูว่ายน้ำ   ครู Lab ภาษาอังกฤษ