โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ภาพความประทับใจ

วันที่ 24 ก.พ. 2561
บรรยากาศการทำกิจกรรมสร้างสรรค์

 

กิจกรรมหน้าเสาธง
 
อาสาพี่ช่วยน้อง พี่ว่านส่งน้องเข้าห้อง