โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ภาพความประทับใจ

วันที่ 23 ก.ค. 2561
บรรยากาศการทำกิจกรรมสร้างสรรค์

 

กิจกรรมหน้าเสาธง
 
อาสาพี่ช่วยน้อง พี่ว่านส่งน้องเข้าห้อง