โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

วันที่ 18 ส.ค. 2561