โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

วันที่ 23 พ.ค. 2561