โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

วันที่ 19 ม.ค. 2562