โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

วันที่ 23 ก.พ. 2561