โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

วันที่ 17 ต.ค. 2561