โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

วันที่ 22 ก.ค. 2560