โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

วันที่ 21 ต.ค. 2560